*~ช่วงคอร์สที่ 4 - ยาสเตอรอยด์~*

posted on 16 Dec 2009 12:59 by nuchnin-leukemia in LEUKEMIA directory Cartoon, Diary